Infolinka Stimax.cz: 472 714 017

Fomtec CLASS A kanystr 25 Litrů

Kód: 19 002 505-0025

Vaše cena: 2 722.50 Kč s DPH

2 250.00 Kč bez DPH
DPH: 21%
Bonusových bodů za nákup: 52

Vyberte variantu:

ks:

Nejdříve vyberte varinatu

Fomtec CLASS A je speciální pěnotvorné hasivo složené z povrchově aktivních uhlovodíků, rozpouštědel a stabilizátorů určené na požáry třídy A /pevných látek/ a menších požárů třídy B /kapalných látek/. Hasivo neobsahuje žádné nebezpečné látky a nepodléhá speciálním podmínkám a značení při jeho přepravě.
FOMTEC CLASS A se vyznačuje vysokou hasební schopností požárů třídy A díky výbornému pronikání vody do hořících materiálů.
ENVIRO CLASS A lze na požářiště aplikovat zařízeními s přisáváním vzduchu, stejně tak i zařízeními bez přisávání vzduchu.

Popis:
Fomtec ENVIRO CLASS A je speciální pěnotvorné hasivo složené z povrchově aktivních uhlovodíků, rozpouštědel a stabilizátorů určené na požáry třídy A /pevných látek/ a menších požárů třídy B /kapalných látek/. Hasivo neobsahuje žádné nebezpečné látky a nepodléhá speciálním podmínkám a značení při jeho přepravě. .

Použití:
Fomtec ENVIRO CLASS A se vyznačuje vysokou hasební schopností požárů třídy A díky výbornému pronikání vody do hořících materiálů. V nízkém poměru přimíšení jej lze použít jako vysoce efektivní smáčedlo.
FOMTEC CLASS A lze efektivně použít také na menší požáry třídy B hořlavých kapalin. Hasivo lze na požářiště aplikovat zařízeními s přisáváním vzduchu, stejně tak i zařízeními bez přisávání vzduchu. Je též kompatibilní se všemi suchými hasicími prášky.

Fomtec ENVIRO CLASS A lze použít:
- v hasicích systémech CAFS (Compresed Air Foam System) v poměru 0,1 - 0,5 %
- při požárech lesů a luk pro plnění bambi vaku  poměru 0,3 - 0,5 %
- pro aplikaci proudnicemi na střední pěnu 0,3 - 0,5 %
- pro aplikaci proudnicemi na těžkou pěnu 0,3 - 0,6 %
- pro aplikaci na malé požáry třídy požáru B - nepolárních kapalin 1 - 3 %
- v hasicích přístrojích
- ve stabilních hasicích zařízeních

Poměr přimísení je velmi závislý na kvalitě požadované pěny.

Životní prostředí:
Fomtec CLASS A není klasifikován jako nebezpečná látka. Jedná se o biologicky rozložitelnou substanci, zcela bez obsahu fluorovaných tenzidů.

Dávkování:
Fomtec ENVIRO CLASS A se používá především jako smáčedlo a hasivo na požáry třídy A pevných látek. Přimíšení s vodou je efektivní v rozmezí od 0,1% do 1% objemu hasiva vůči objemu vody s ohledem na konkrétní situaci.

Skladování/Životnost
Životnost hasiva je za standardních podmínek skladování min 10 let od data výroby. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -4°C až +55°C, ideálně v neporušených originálních obalech nebo správně utěsněných hasicích přístrojích či skladovacích tancích.

Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

 • Druh pěnidla:Třída A
 • Určení - třídy požárů:Třída A + třída B - nepolární kapliny
 • Vzhled:světlá nažloutlá kapalina
 • Poměr přimísení - nepolární kap.:1 - 3 %
 • Poměr přimísení - polární kap.:Neaplikuje se
 • Poměr přimísení - smáčedlo:0,1 - 1 %
 • Měrná hmotnost:1.02 g/cm3
 • Viskozita:< 30 mPas při 20°C
 • Bod tuhnutí:-4 °C
 • Teplota uskladnění:-4°C až +55°C
 • Hodnota pH:6,5 - 8,5
 • Povrchové napětí:< 25 mN/m
 • Schválení - certifikace:US Forest Service, NFPA 18 a NFPA 1150
 • Hasicí schopnost - EN1568-3:ANO
 • Hasicí schopnost - EN1568-4:NE
 • Hasicí schopnost - ICAO:NE
 • Životnost:min. 10 let

Podobné produkty

  

Naposledy navštívené produkty

t>