Zákaznický servis: +420 472 714 017

Fomtec ENVIRO CLASS A

Kód: 19 002 505-0025
Syntetické hasivo bez obsahu per a poly fluorovaných látek určené pro hašení požárů třídy A - pevných látek a menších požárů třídy B - nepolárních kapalin. číst více
DPH: 21%
Dostupnost: Na dotaz
Cena na dotaz
Poptat cenu produktu
Fomtec ENVIRO CLASS A
Fomtec ENVIRO CLASS A
Fomtec ENVIRO CLASS A
Fomtec ENVIRO CLASS A

Fomtec Enviro Class A je novou směsí vysoce aktivních uhlovodíkových povrchově aktivních látek, speciálně vybraných pro svůj enviromentální profil, rozpouštědel a stabilizátorů, určených pro hašení požárů třídy A pevných látek a malých požárů třídy B nepolárních hořlavých kapalin. Fomtec Enviro Class A je bezfluorové hasivo (PFAS Free), které neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované tenzidy nebo polymery ani jiné organohalogeny. Fomtec Enviro Class A neobsahuje žádné nebezpečné látky a nevyžaduje žádné speciální označení při jeho dopravě.

• V USA schválen Ministerstvem zemědělství (USDA) – U lesní služby je zaevidován v QPL (Qualified Products List)
• Nezávisle testován na toxicitu u savců, ryb a řas
• 100% biologicky odbouratelný, zcela bez fluoru
• Poměr přimísení 0,1 – 1 % s vynikajícími smáčivými vlastnostmi
• Snadno přimísitelný, lehce použitelný přímo v terénu

Fomtec Enviro Class A poskytuje vynikající hasicí schopnosti při hašení požárů třídy A pevných látek, a to díky hloubkové penetraci hasební látky do hořícího materiálu a izolující vrstvy pěny bránící přístupu kyslíku. Hasivo dokonce i při nízkém poměru přimísení poskytuje silný smáčivý efekt.

APLIKACE:
Mimo jeho primární zaměření na třídu požárů A je Fomtec Enviro Class A vhodný také pro hašení malých požárů třídy B (nepolárních hořlavých kapalin). Fomtec Class A může být aplikován aspiračními výstřikovými zařízeními (s přisáváním vzduchu) nebo i neaspiračními (bez přisávání vzduchu). Je snášenlivý se všemi suchými hasicími prášky.

DOPORUČENÉ POMĚRY PŘIMÍSENÍ:
Fomtec Enviro Class A lze snadno přimísit všemi standardními přiměšovacími zařízeními.

Doporučeně poměry:
• Bambi vak pod vrtulník – 0,3 až 0,5 %
• Proudnice s přisáváním vzduchu – 0,3 až 0,5 %
• Proudnice bez přisávání vzduchu – 0,3 až 0,6 %
• Vysokotlaké pěnotvorné hasicí systémy (CAFS) – 0,1 až 0,5 %
• Aspirační proudnice na malé požáry třídy B - 1,0 až 3,0 %

Poměr přimísení se může lišit v závislosti na kvalitativním požadavku na vytvářený pěnový koberec.

HASICÍ SCHOPNOSTI A NAPĚNĚNÍ:
Fomtec Enviro Class A byl vyvinut coby účinné smáčedlo, tzn. jako hasivo určené na hašení požárů třídy A pevných látek při poměru přimísení
0,1 – 1,0 % - dle aktuální potřeby. Napěnění hasiva závisí na použitém příslušenství i dalších proměnných, jako např. teplota vody či okolního prostředí. Průměrné napěnění 7:1, průměrný 1 čas rozpadu 2:00 min. se standardizovanou proudnicí UNI 86. Fomtec Class A může být
aplikován pomocí:

• hasicích přístrojů a hasicích prostředků
• ručně ovládaných trysek a proudnic
• bambi vaků - závěsných zařízení pod vrtulník
• pěnotvorných hydrantových systémů
• stabilních hasicích zařízení
• vysokotlakých pěnotvorných hasicích systémů - CAFS

MÍSITELNOST:
Pro bližší informace ohledně mísitelnosti s jinými hasivy kontaktujte výrobce či svého distributora. Informace o materiálové snášenlivosti
naleznete v technické příručce Fomtec FTA 20, která se tímto tématem zabývá.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Fomtec Enviro Class A je zdravotně nezávadné, biologicky odbouratelné hasivo složené ze surovin speciálně vybraných pro jejich hasicí schopnosti a environmentální profil. Hasivo neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované povrchově aktivní látky, polymery a další organohalogeny. Fomtec Enviro Class A neobsahuje látky PFAS, včetně PFOS a PFOA. Likvidace hasiva nebo pěnového roztoku se provádí v souladu s místní legislativou. Kanalizační systémy mohou běžně pojmout pěnový roztok na bázi tohoto typu pěnidla, nicméně je třeba takový postup předem konzultovat s provozovatelem místní kanalizační sítě. Kompletní detaily naleznete v bezpečnostním listu produktu. Podrobnější informace jsou k dispozici též v technickém dokumentu Fomtec FTA 40.

SKLADOVÁNÍ / ŽIVOTNOST:
Hasivo uskladněné v originálních neotevřených obalech má dlouhou dobu životnosti. Životnosti přesahující 10 let lze docílit v prostředí se stálou teplotou skladování. Stejně jako u všech pěnidel, i životnost tohoto pěnidla závisí na způsobu skladování a teplotách skladování. Pro informace o podmínkách skladování a materiálovou kompatibilitu prosím prostudujte technickou příručku Fomtec FTA 10 věnující se tomuto tématu.

KONTROLA / TESTOVÁNÍ / ÚDRŽBA
Pěnidlo by mělo být testováno jedenkrát ročně. Testování by měla provádět vhodná laboratoř pro analýzu pěnidel a měla by změřit: pH, specifickou hmotnost, napěnění, čas rozpadu pěny. Obaly by měly být pravidelně kontrolovány a místo uskladnění vybráno vhodně s ohledem na min. požadované kolísání teploty při skladování. Teplota by měla být co nejstabilnější. Zároveň je třeba vyhnout se uskladnění pěnidla na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdroje UV záření.

ENVIRO OD FOMTECU:
Označení Fomtec Enviro zahrnuje rozsáhlou řadu pěnidel bez látek PFAS, jež jsou vhodná pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany a pěnotvorné stabilní hasicí zařízení. Pěnidla Fomtec Enviro jsou k dispozici pro hašení požárů třídy A - pevných látek i třídy B - hořlavých nepolárních i polárních kapalin. Produkty jsou dostupné pro aplikaci zařízeními na výrobu lehké, střední i těžké pěny.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ STANDARDY:
• Zaregistrováno jako QPL produkt u Lesní služby v USA v souladu s požadavky technické specifikace 5100-307a
• Testováno v UL dle ASTM E1321 – Boční vzplanutí & Test šíření plamene (LIFT TEST)
• Splňuje požadavky technického standardu NFPA 18, NFPA 1150 a NFPA 1145
V EU dosud neexistuje žádný závazný technický standard vztahující se k hasivům na požáry třídy A - pevných látek.
CEN/CENELEC připravuje vydání technického standardu nejdříve na rok 2026.

BALENÍ:
Hasiva jsou standardně dodávána v následujících baleních:
• 25 l – kanystry
• 200 l – sudy
• 1000 l – IBC kontejnery

ZEMĚ PŮVODU:
EU - ŠvédskoDruh pěnidla
Třída A
Určení - třídy požárů
Třída A + třída B - nepolární kapliny
Vzhled
světlá nažloutlá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.
1 - 3 %
Poměr přimísení - polární kap.
Neaplikuje se
Poměr přimísení - smáčedlo
0,1 - 1 %
Měrná hmotnost
1.02 g/cm3
Sediment
Viskozita
< 30 mPas při 20°C
Bod tuhnutí
-4 °C
Teplota uskladnění
-4°C až +55°C
Hodnota pH
6,5 - 8,5
Povrchové napětí
< 25 mN/m
Schválení - certifikace
US Forest Service, NFPA 18 a NFPA 1150
Hasicí schopnost - EN1568-3
ANO
Hasicí schopnost - EN1568-4
NE
Hasicí schopnost - ICAO
NE
Životnost
min. 10 let

Nevíte si rady, potřebujete poradit s výběrem?

E-mail není ve správném tvaru!
Odeslat dotaz

Podobné zboží


Načítám...
Využijte možnost vytvoření poptávky přímo z E-Shopu

Vážení zákazníci, pokud hodnota zboží ve Vašem košíku přesáhne hodnotu 40 000 Kč (s DPH), rádi pro Vás připravíme individuální cenovou nabídku. Poptávku vytvoříte přímo v košíku kliknutím na oranžové tlačítko "Zaslat poptávku". 

Poptávka přímo z E-Shopu