Zákaznický servis: +420 472 714 017

Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER

Kód: 19 002 510-0025
Syntetické hasivo bez obsahu per a poly fluorovaných látek určené pro hašení požárů třídy A - pevných látek a menších požárů třídy B - nepolárních kapalin. číst více
DPH: 21%
Dostupnost: Na dotaz
Cena na dotaz
Poptat cenu produktu
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER

Fomtec Enviro Class A Super je novou směsí vysoce aktivních uhlovodíkových povrchově aktivních látek, speciálně vybraných pro svůj enviromentální profil, dále pak rozpouštědel a stabilizátorů, určených pro hašení požárů třídy A (pevných látek) a malých požárů třídy B (nepolárních hořlavých kapalin). Fomtec Enviro Class A Super je bezfluorové hasivo (PFAS Free), které neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované tenzidy nebo polymery ani jiné organohalogeny. Fomtec Enviro Class A Super neobsahuje žádné nebezpečné látky a nevyžaduje žádné
speciální označení při jeho dopravě.

• Bezfluorové pěnidlo
• 100 % biologicky odbouratelné
• Poměr přimísení 0,1 – 1 % s vynikajícími smáčivými vlastnostmi
• Snadno přimísitelný, lehce použitelný přímo v terénu
• Excelentní hasební schopnosti při aplikaci CAFS hasicími systémy


Fomtec Enviro Class A Super poskytuje vynikající hasicí schopnosti při hašení požárů třídy A pevných látek, a to díky hloubkové penetraci hasební látky do hořícího materiálu a izolující vrstvy pěny bránící přístupu kyslíku. Hasivo dokonce i při nízkém poměru přimísení poskytuje silný smáčivý efekt.

APLIKACE:
Mimo jeho primární zaměření na třídu požárů A je Fomtec Enviro Class A Super vhodný také pro hašení malých požárů třídy B (nepolárních hořlavých kapalin). Fomtec Enviro Class A Super může být aplikován aspiračními výstřikovými zařízeními (s přisáváním vzduchu) nebo i neaspiračními (bez přisávání vzduchu). Je snášenlivý se všemi suchými hasicími prášky. Hasivo Fomtec Enviro Class A Super je obzvlášť vhodné pro použití v těchto aplikačních zařízeních:

• hasicích přístrojích a hasicích prostředcích
• pěnotvorných stabilních hasicích zařízeních
• vysokotlakých pěnotvorných hasicích systémech - CAFS

HASICÍ SCHOPNOSTI A NAPĚNĚNÍ:
Fomtec Enviro Class A Super byl vyvinut coby účinné smáčedlo a zároveň jako účinné hasivo požárů třídy A pevných látek při poměru přimísení 0,1 – 1,0 % dle aktuální potřeby. Napěnění hasiva závisí na použitém příslušenství i dalších proměnných, jako např. teplota vody či okolního prostředí. Průměrné napěnění 10:1, průměrný 1 čas rozpadu 11:30 min. se standardizovanou proudnicí UNI 86.

MÍSITELNOST:
Pro bližší informace ohledně mísitelnosti s jinými hasivy kontaktujte výrobce či svého distributora. Informace o materiálové snášenlivosti
naleznete v technické příručce Fomtec FTA 20, která se tímto tématem zabývá.

SKLADOVÁNÍ / ŽIVOTNOST:
Hasivo uskladněné v originálních neotevřených obalech má dlouhou dobu životnosti. Životnosti přesahující 10 let lze docílit v prostředí se stálou teplotou skladování. Stejně jako u všech pěnidel, i životnost tohoto pěnidla závisí na způsobu skladování a teplotách skladování. Pro informace o podmínkách skladování a materiálovou kompatibilitu prosím prostudujte technickou příručku Fomtec FTA 10 věnující se tomuto tématu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Fomtec Enviro Class A Super je zdravotně nezávadné, biologicky odbouratelné hasivo složené ze surovin speciálně vybraných pro jejich hasicí schopnosti a environmentální profil. Hasivo neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované povrchově aktivní látky, polymery a další organohalogeny. Fomtec Enviro Class A Super neobsahuje látky PFAS, včetně PFOS ani PFOA. Likvidace hasiva nebo pěnového roztoku se provádí v souladu s místní legislativou. Kanalizační systémy mohou běžně pojmout pěnový roztok na bázi tohoto typu pěnidla, nicméně je třeba takový postup předem konzultovat s provozovatelem místní kanalizační sítě. Kompletní detaily naleznete v bezpečnostním listu produktu. Podrobnější informace jsou k dispozici též v technickém dokumentu Fomtec FTA 40.

KONTROLY / TESTOVÁNÍ / ÚDRŽBA:
Všechna hasiva by měla být každoročně testována. Testování by měla provádět schválená laboratoř certifikovaná pro posuzování kvality pěnidel dle příslušných technických norem, jako např. EN1568, NFPA 11, EN13565-2 či IMO MSC. I Circ. 1312. Skladované obaly by měly být pravidelně kontrolovány a v případě pochybností o vhodnosti uskladnění hasivo přemístěte do prostor s odpovídající teplotou pro uskladnění (teplota by měla být ideálně co nejstabilnější – měla by co nejméně kolísat). Vyvarujte se skladování na přímém slunci či u zdrojů UV záření.

ENVIRO OD FOMTECU:
Označení Fomtec Enviro zahrnuje rozsáhlou řadu pěnidel bez látek PFAS, jež jsou vhodná pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany a pěnotvorné stabilní hasicí zařízení. Pěnidla Fomtec Enviro jsou k dispozici pro hašení požárů třídy A - pevných látek i třídy B - hořlavých nepolárních i polárních kapalin. Produkty jsou dostupné pro aplikaci zařízeními na výrobu lehké, střední i těžké pěny.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ STANDARDY:
V EU dosud neexistuje žádný závazný technický standard vztahující se k hasivům na požáry třídy A - pevných látek.
CEN/CENELEC připravuje vydání technického standardu nejdříve na rok 2026.


BALENÍ:
Hasiva jsou standardně dodávána v následujících baleních:
• 25 l – kanystry
• 200 l – sudy
• 1000 l – IBC kontejnery

ZEMĚ PŮVODU:
EU - ŠvédskoDruh pěnidla
Třída A
Určení - třídy požárů
Třída A + třída B - nepolární kapliny
Vzhled
Světle nažloutlá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.
1 - 3 %
Poměr přimísení - polární kap.
Neaplikuje se
Poměr přimísení - smáčedlo
0,1 - 1 %
Měrná hmotnost
1.03 g/cm3
Sediment
Viskozita
< 30 mPa.s
Bod tuhnutí
-5 °C
Teplota uskladnění
-5 až + 55°C
Hodnota pH
6,5 - 8,5
Povrchové napětí
< 25 mN/m
Schválení - certifikace
Hasicí schopnost - EN1568-3
ANO
Hasicí schopnost - EN1568-4
NE
Hasicí schopnost - ICAO
NE
Životnost
min. 10 let

Nevíte si rady, potřebujete poradit s výběrem?

E-mail není ve správném tvaru!
Odeslat dotaz

Načítám...
Využijte možnost vytvoření poptávky přímo z E-Shopu

Vážení zákazníci, pokud hodnota zboží ve Vašem košíku přesáhne hodnotu 40 000 Kč (s DPH), rádi pro Vás připravíme individuální cenovou nabídku. Poptávku vytvoříte přímo v košíku kliknutím na oranžové tlačítko "Zaslat poptávku". 

Poptávka přímo z E-Shopu