Infolinka Stimax.cz: 472 714 017

Fomtec MB5 0°C (2-6%) kanystr 25 Litrů

Kód: 19 002 210-0025
Cenu tohoto produktu zjistíte na telefonu
472 714 017 nebo emailu info@stimax.cz

Vyberte variantu:

Fomtec MB 5 je víceučelové pěnidlo určené primárně pro hašení požárů třídy B - nepolárních kapalin a omezeně pro hašení požárů třídy A - pevných látek.

Lze jej použít na výrobu lehké, střední i těžké pěny. Vhodný je na hašení menšího množství pohonných hmot, pro vytvoření ochranných bariér mezi tanky s ropnými produkty, ale také třeba na kontrolu a hašení kryogenních hořlavin nebo sražení par z toxických úniků.

Jako střední a těžká pěna může být hasivo použito při hašení požárů třídy A i B.
Střední pěna je vhodná pro menší plochy jako jsou např. sklepy či suterény budov.
Lehká pěna je vhodná pro sklady, garáže nebo strojovny.
Zvláště vhodný je především pro použití u špatně přístupných požárů, kde je třeba udržet škody způsobené zásahem na minimu.

Popis:
Fomtec MB 5 je směs vysoce aktivních syntetických mastných alkohol sulfátů, rozpouštědel a stabilizátorů.

Fomtec MB 5 přimísen s vodou a přetvořen prostřednictvím pěnotvorných zařízení do finální lehké, střední či těžké pěny bojuje s požáry zapěněním požářiště, zamezením přístupu vzduchu, ochlazováním povrchu hořící kapaliny a potlačením hořlavých plynů vznikajících odpařováním z hořlaviny. Jako lehká pěna je užíván k úplnému zapěnění uzavřených prostor, kde vytváří inertní atmosféru.

Fomtec MB 5 je určen pro 2% až 6% přimísení se sladkovodní či mořskou vodou pro výrobu těžké, střední a lehké pěny. Napěnění se může lišit v závislosti na použitém pěnotvorném vybavení.

Dávkování:
Fomtec MB 5 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Skladování/Životnost
Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování min. 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění +1°C až +55°C, ideálně v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V případě zmrznutí je hasivo po rozmražení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektrochemické koroze.

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568-1, EN1568-3
Hasivo bylo testováno a splňuje požadavky EN1568-2
Hasivo je fyziologicky nezávadné, ekologicky odbouratelné
Neobsahuje Fluorované tenzidy.
100% bez použití PFOS a PFOA

Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

https://youtu.be/8vnXh2a1j9Y

 • Druh pěnidla:S - víceúčlové
 • Určení - třídy požárů:Třída B - nepolární kapaliny + třída A
 • Vzhled:Světle nažloutlá kapalina
 • Poměr přimísení - nepolární kap.:2 - 6 %
 • Poměr přimísení - polární kap.:Neaplikuje se
 • Poměr přimísení - smáčedlo:0,5 - 1 %
 • Měrná hmotnost:1.015 g/cm3
 • Viskozita:< 30 mPa.s při 20°C
 • Bod tuhnutí:1 °C
 • Teplota uskladnění:+1°C až +55°C
 • Hodnota pH:6,5 - 8,5
 • Povrchové napětí:< 26 mN/m
 • Schválení - certifikace:EN1568-1, EN1568-3, splňuje EN1568-2
 • Hasicí schopnost - EN1568-3:IIIB
 • Hasicí schopnost - EN1568-4:Neaplikuje se
 • Hasicí schopnost - ICAO:Necertifikováno
 • Životnost:min. 10 let

Podobné produkty

  

Naposledy navštívené produkty

t>