Zákaznický servis: +420 472 714 017

Fomtec ENVIRO ARK

Kód: 19 002 325-0025
Syntetické hasivo bez obsahu per a poly fluorovaných látek pro hašení požárů třídy B - polárních hořlavých kapalin číst více
DPH: 21%
Dostupnost: Na dotaz
Cena na dotaz
Poptat cenu produktu
Fomtec ENVIRO ARK
Fomtec ENVIRO ARK
Fomtec ENVIRO ARK
Fomtec ENVIRO ARK
Fomtec ENVIRO ARK

Fomtec Enviro ARK je nové alkoholu odolné pěnidlo typu SFFF/AR zcela oproštěné od fluorovaných tenzidů a polymerů (PFAS). Jedinečné složení hasiva Fomtec Enviro ARK umožňuje rychlé pokrytí hořící kapaliny pěnovým kobercem, který dostane požár pod kontrolu. Výsledkem je účinné hašení požárů jak nepolárních, tak díky speciálním polymerům i polárních hořlavých kapalin. Mechanismus hašení pěnidla Fomtec Enviro ARK je založen na vytvoření pěnového koberce, který blokuje přístup kyslíku k palivu ve spojení s dodávkou velkého množství vody, která chladí
povrch hořlavé kapaliny a omezuje odpařování hořlavých plynů. Stabilní pěnový koberec zároveň brání zpětnému rozhoření již uhašeného paliva. Při aplikaci na polární kapaliny se vytvoří polymerní membrána, která umožňuje efektivní hašení. Hasivo je funkční též na některé pěnu ničící kapaliny, jako je např. MTBE.

• Nová generace bezfluorového pěnidla pro hašení polárních kapalin při použití sladké i mořské vody.
• Testované se sprinklerovým SHZ s typem II a III výstřikových zařízení - Vynikající hasicí schopnosti testované na heptanu,
acetonu a Isopropanolu
• Hasivo je určeno pro hašení požárů třídy A a třídy B nepolárních i polárních hořlavých kapalin.

POPIS:
Fomtec Enviro ARK byl speciálně vyvinut a testován jako účinná bezfluorová varianta pěnidla pro sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ) a výstřiková zařízení typu II a typu III (FM standard). Fomtec Enviro ARK se mísí 3 % s vodou pro aplikaci těžkou a střední pěnou. Ve sprinklerových SHZ se hasivo přiměšuje 3 %, stejně jako u výstřikových zařízení typu II a III, Při 6 % přimísení vykazuje hasivo vyšší hasicí schopnost při hašení polárních kapalin, což umožňuje nižší parametry průtoků při aplikaci výstřikovými zařízeními typu II a III. Pro hašení požárů třídy A pevných látek se doporučuje poměr přimísení 0,3 – 1 % v závislosti na průtokových parametrech a typu výstřikových zařízení.

APLIKACE:
Fomtec Enviro ARK byl vyvinut pro hašení požárů třídy B nepolárních kapalin, jako jsou benzíny, nafta, oleje, ale stejně tak polárních kapalin, jako je IPA, aceton, etanol, metanol. Dále též požárů třídy A (pevných látek), jako je dřevo, papír, textil atp. Fomtec Enviro ARK je obzvlášť vhodný, je-li požadováno bezfluorové pěnidlo s vysokou hasicí schopností. Hasivo je mimo pužití ve sprinklerech vhodné též pro aplikaci pěny konvenčním způsobem za použití pěnotvorných proudnic či monitorů, u kterých je možné nastavit průtokové parametry a techniku hašení v závislosti na podmínkách každého konkrétního požáru. Lze jej použít též v SHZ navržených pro použití s tímto hasivem na základě doporučených minimálních průtokových parametrů, doby aplikace a odpovídajících výstřikových zařízení.

APLIKACE SPRINKLEROVÝMI SHZ:
Aplikace pěnidel sprinklerovými stabilními hasicími zařízeními jsou obzvláště náročné pro jakoukoliv pěnu, kvůli velmi nízkému provoznímu tlaku v SHZ a s tím souvisejícím velmi nízkým napěněním. Hašení pěnou sprinklerovými SHZ je vskutku náročnou aplikační metodou a vyžaduje pěnidlo, které zvládne přímou aplikaci a částečné promísení s palivem, aniž by ztratilo svou hasební schopnost a odolnost proti zpětnému rozhoření. Pěnidla, která jsou považována za vhodná pro aplikaci sprinklery, musí také vydržet po omezenou dobu aplikaci čistého vodního proudu přímo na vytvořený pěnový koberec, aniž by tento ztratil svou hasební účinnost a vlastnost odolávat zpětnému rozhoření. Fomtec Enviro ARK prošel těmito náročnými testy a ukázal vynikající hasicí schopnosti a odolnost proti zpětnému rozhoření. Otestované konfigurace SHZ použité s tímto pěnidlem a s konkrétními sprinklerovými hlavicemi dle SIN čísel, včetně jejich minimálních aplikačních hodnot, naleznete v příručce FM Approval Guide a v UL certifikátech, případně kontaktujte svého distributora.

HASICÍ SCHOPNOSTI A NAPĚNĚNÍ:
Hasicí schopnosti tohoto produktu byly zdokumentovány a ověřeny podle mezinárodních technických standardů uvedených v tomto dokumentu. Uváděné parametry závisí na typu SHZ a formě aplikace. Aplikace produktu by měla probíhat (u SHZ) v souladu s odsouhlaseným projektem. Napěnění hasiva závisí na použitém příslušenství i dalších proměnných, jako např. teplota vody či okolního prostředí. Průměrné napěnění 8:1, průměrný 1 čas rozpadu 17:00 minut se standardizovanou proudnicí UNI 86.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Fomtec Enviro ARK lze snadno dávkovat ve správném poměru přimísení pomocí speciálních přiměšovacích zařízení. Přiměšovač by měl být navržen pro pseudoplastická pěnidla. Fomtec Enviro ARK by měl být aplikován sprinklerovými hlavicemi, se kterými byl testován nebo s výstřikovými zařízeními, které mají poměr napěnění a čtvrtčas rozpadu v tolerancích pěnotvorných zařízeních použitých u hasebních zkoušek realizovaných spolu s hasivem podle technické normy UL 162 anebo FM 5130.

SKLADOVÁNÍ / ŽIVOTNOST:
Při skladování v originálním neporušeném obalu bude mít výrobek dlouhou dobu životnosti. Dobu uskladnění přesahující 10 let lze dosáhnout v temperovaných podmínkách. Stejně jako u všech pěnidel závisí doba skladovatelnosti na teplotách a podmínkách při uskladnění. Doporučení pro skladování a kompatibilitu materiálů při manipulaci a skladování mimo originální obaly jsou uvedeny v technickém dokumentu Fomtec FTA 10.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Fomtec Enviro ARK je vyráběn ze speciálně vybraných surovin pro jejich hasicí schopnosti a jejich environmentální profil. Hasivo neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované povrchově aktivní látky, polymery a další organohalogeny. Fomtec Enviro ARK je 100 % biologicky odbouratelný a neobsahuje látky PFAS, včetně PFOS, PFOA. Likvidace případných úniků pěnidla nebo pěnového roztoku by měla probíhat podle místních legislativních předpisů. Kanalizační systémy mohou běžně pojmout pěnotvorný roztok na bázi tohoto typu pěnidla, nicméně je třeba takový postup předem konzultovat s provozovatelem místní kanalizační sítě. Kompletní detaily naleznete v bezpečnostním listu produktu. Podrobnější informace jsou k dispozici též v technickém dokumentu Fomtec FTA 40.

MÍSITELNOST:
Fomtec Enviro ARK lze aplikovat společně s hasicími prášky kompatibilními s pěnou nebo s jinými napěněnými hasivy. Koncentrát pěnidla Fomtec Enviro ARK by se neměl mísit s jinými pěnidly (koncentráty). Informace o materiálové snášenlivosti naleznete v technické příručce Fomtec FTA 20, která se tímto tématem zabývá.

KONTROLY / TESTOVÁNÍ / ÚDRŽBA:
Pěnidlo by mělo být testováno jedenkrát ročně. Testování by měla provádět vhodná laboratoř pro analýzu pěnidel a měla by změřit: pH, specifickou hmotnost, napěnění, čas rozpadu pěny. Obaly by měly být pravidelně kontrolovány a místo uskladnění vybráno vhodně s ohledem na min. požadované kolísání teploty skladování. Teplota by měla být co nejstabilnější. Zároveň je třeba vyhnout se uskladnění pěnidla na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdroje UV záření.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ STANDARDY:
• UL 162 7th edition, sprinkler, topside, typ II, typ III výstřikových zařízení
• FM 5130 Sprinkler a topside, typ II a typ III výstřikových zařízení

BALENÍ:
Hasiva jsou standardně dodávána v následujících baleních:
• 25 litrů - kanystry
• 200 litrů - sudy
• 1000 litrů - IBC kontejnery

ZEMĚ PŮVODU:
EU - Švédské

Druh pěnidla
Syntetické pěnidlo bez obsahu fluorovaných látek
Určení - třídy požárů
Třída požáru B - polární i nepolární hořlavé kapaliny
Vzhled
Světle žlutá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.
3 %
Poměr přimísení - polární kap.
3 - 6 %
Poměr přimísení - smáčedlo
0,3 - 1 %
Měrná hmotnost
1.01 g/cm3
Sediment
< 0,2 %
Viskozita
Pseudoplastické pěnidlo
Bod tuhnutí
-4 °C
Teplota uskladnění
0 až +55 °C
Hodnota pH
6,5 - 8,5
Povrchové napětí
> 21,5 mN/m
Schválení - certifikace
UL162, FM5130
Hasicí schopnost - EN1568-3
Neaplikuje se
Hasicí schopnost - EN1568-4
Neaplikuje se
Hasicí schopnost - ICAO
NE
Životnost
min. 10 let

Nevíte si rady, potřebujete poradit s výběrem?

E-mail není ve správném tvaru!
Odeslat dotaz

Načítám...
Omezení provozu prodejny Ústí nad Labem v pondělí 24. června


Vážení zákazníci, na základě dočasného výpadku elektrické energie bude v pondělí 24. června naše kamenná prodejna v Ústí nad Labem fungovat v omezeném režimu. Na pobočce bude v tento den možný výdaj již objednaného zboží a příjem nových objednávek

Děkujeme za pochopení.

Omezení: prodejna v ÚL - 24. 6.