Zákaznický servis: +420 472 714 017

Fomtec ENVIRO 3x3 ULTRA

Kód: 19 002 320-0025
Hasivo bez obsahu per a polyfluorovaných látek určené pro hašení požárů třídy B - polárních hořlavých kapalin číst více
DPH: 21%
Dostupnost: Skladem
Cena na dotaz
Poptat cenu produktu
Fomtec ENVIRO 3x3 ULTRA
Fomtec ENVIRO 3x3 ULTRA
Fomtec ENVIRO 3x3 ULTRA
Fomtec ENVIRO 3x3 ULTRA
Fomtec ENVIRO 3x3 ULTRA

Fomtec® Enviro 3x3 Ultra je bezfluorové hasivo (PFAS free) určené na hašení požárů třídy B, polárních i nepolárních hořlavých kapalin. Díky unikátnímu složení hasiva dokáže Fomtec® Enviro 3x3 Ultra rychle pokrýt povrch hořící kapaliny a dostat požár pod kontrolu. Hasivo dokáže učinně hasit jak požáry nepolárních kapalin (uhlovodíkových paliv), tak díky speciálním polymerům take požáry polárních kapalin. K významnému vylepšení hasicích schopností došlo v porovnání s mnoha jinými bezfluorovými hasivy zejména při hašení Isopropanolu.

• Bezfluorové pěnidlo pro hašení polárních kapalin
• Vynikající hasicí schopnost při hašení heptanu, acetonu i isopropanolu
• Certifikováno dle EN1568-3, EN1568-4

Mechanismus hašení pěnidla Fomtec Enviro 3x3 Ultra je založen na vytvoření pěnového koberce, který blokuje přístup kyslíku k palivu ve spojení s dodávkou velkého množství vody, která chladí povrch hořlavé kapaliny a omezuje odpařování hořlavých plynů. Stabilní pěnový koberec zároveň brání zpětnému rozhoření již uhašeného paliva. Při aplikaci na polární kapaliny se vytvoří polymerická membrána, která umožňuje efektivní hašení. Hasivo je funkční též na některé pěnu ničící kapaliny, jako je např. MTBE.

POPIS:
Fomtec Enviro 3x3 Ultra se mísí 3 % s vodou (3 díly pěnidla, 97 % dílů vody) pro hašení požárů třídy B nepolárních i polárních hořlavých kapalin. Pro hašení požárů třídy A pevných látek se doporučuje poměr přimísení 0,3 – 1 % v závislosti na průtokových parametrech a typu výstřikových zařízení. Při použití s mořskou vodou je hasicí schopnost mírně snížena při hašení nepolárních hořlavých kapalin. Toto snížení hasicí schopnosti lze vykompenzovat zvýšením průtokových parametrů.

APLIKACE:
Fomtec Enviro 3x3 Ultra byl vyvinut pro hašení požárů třídy B nepolárních kapalin, jako jsou benzíny, nafta, oleje, ale stejně tak polárních kapalin, jako je isopropanol, etanol, metanol, aceton atp. Fomtec Enviro 3x3 Ultra je možné aplikovat na požářiště formou střední a těžké pěny. Hasivo je obzvlášť vhodné pro hašení konvenčním způsobem jednotkami požární ochrany za použití pěnotvorných proudnic či monitorů, u kterých je možné měnit průtokové parametry a techniku hašení v závislosti na podmínkách každého konkrétního požáru. Lze jej použít též v SHZ navržených pro použití s tímto hasivem na základě doporučených minimálních průtokových parametrů, doby aplikace a odpovídajících výstřikových zařízení. Fomtec Enviro 3x3 Ultra je efektivní také při hašení požárů třídy A pevných látek, jako je dřevo, papír či textil, a to v poměru přimísení od 0,3 do 1 %.

HASICÍ SCHOPNOSTI A NAPĚNĚNÍ:
Hasicí schopnosti tohoto produktu byly zdokumentovány a ověřeny podle mezinárodních technických standardů uvedených v tomto dokumentu. Použití produktu by mělo probíhat v souladu s návodem k použití (SHZ) nebo ověřenými postupy, a to v závislosti na typu použitého příslušenství a formě aplikace pěny. Napěnění hasiva závisí na použitém příslušenství i dalších proměnných, jako např. teplota vody či okolního prostředí. Průměrné napěnění hasiva je 7:1, průměrný 1 čas rozpadu 18:00 minut se standardizovanou proudnicí UNI 86 v souladu s EN1568-3.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Fomtec Enviro 3x3 Ultra lze snadno dávkovat ve správném poměru přimísení pomocí speciálních přiměšovacích zařízení. Přiměšovač by měl být navržen pro pseudoplastická pěnidla. Fomtec Enviro 3x3 Ultra je vhodný pro aplikaci výstřikovými zařízeními typu II (přímá aplikace) a typu III (nepřímá aplikace). Pro dosažení nejlepších hasebních účinků může být použit se všemi aspiračními výstřikovými zařízeními (s přístupem vzduchu) pro tvorbu těžké a střední pěny, které mají poměr napěnění alespoň 7:1. Fomtec Enviro 3x3 Ultra je vhodný též pro použití ve vysokotlakých pěnotvorných hasicích systémech (CAFS), pakliže to tyto systémy s ohledem na křivku viskozity hasiva umožňují.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Fomtec Enviro 3x3 Ultra je vyráběn ze speciálně vybraných surovin pro jejich hasicí schopnosti a jejich environmentální profil. Hasivo neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované povrchově aktivní látky, polymery a další organohalogeny. Fomtec Enviro 3x3 Ultra je 100 % biologicky odbouratelný a neobsahuje látky PFAS vč. PFOS, PFOA a PFCA. Všechny použité suroviny jsou zaregistrovány v evropské databázi REACH.
Likvidace případných úniků pěnidla nebo pěnového roztoku by měla probíhat podle místních legislativních předpisů. Podrobnější informace jsou k dispozici v technickém dokumentu Fomtec FTA 40. Produkt je plně zdokumentován v souladu s norským předpisem HOCNF /ochrana mořských oblastí v oblasti těžby přírodních surovin/ a je registrován v databázi NEMS.

SKLADOVÁNÍ / ŽIVOTNOST:
Při skladování v originálním neporušeném obalu bude mít výrobek dlouhou dobu životnosti. Dobu uskladnění přesahující 10 let lze dosáhnout v temperovaných podmínkách. Stejně jako u všech pěnidel závisí doba skladovatelnosti na teplotách a podmínkách při uskladnění. Doporučení pro skladování a kompatibilita materiálů při manipulaci a skladování mimo originální obaly jsou uvedeny v technickém dokumentu Fomtec FTA 10.

MÍSITELNOST:
Fomtec Enviro 3x3 Ultra lze aplikovat společně s hasicími prášky kompatibilními s pěnou nebo s jinými napěněnými hasivy. Je vhodný
pro použití se všemi typy vody. Koncentrát pěnidla Fomtec Enviro 3x3 by se neměl mísit s jinými pěnidly (koncentráty). Informace o
materiálové snášenlivosti naleznete v technické příručce Fomtec FTA 20, která se tímto tématem zabývá.

KONTROLY / TESTOVÁNÍ / ÚDRŽBA:
Všechna hasiva by měla být každoročně testována. Testování by měla provádět schválená laboratoř certifikovaná pro posuzování kvality pěnidel dle příslušných technických norem, jako např. EN1568, NFPA 11, EN13565-2 či IMO MSC. I Circ. 1312. Skladované obaly by měly být pravidelně kontrolovány a v případě pochybností o vhodnosti uskladnění hasivo přemístěte do prostor s odpovídající teplotou pro skladování (teplota by měla být ideálně co nejstabilnější – co nejméně kolísat). Vyvarujte se skladování na přímém slunci či u zdrojů UV záření.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ STANDARDY:
• EN 1568, část 3: hasicí schopnosti: IB* / IIIC**
• EN 1568, část 4: hasicí schopnosti: IA* / IB** – aceton; IB* / IB** – Isopropanol
• GESIP
*sladká voda
**mořská voda

BALENÍ:
Hasiva jsou standardně dodávána v následujících baleních:
• 25 l – kanystry
• 200 l – sudy
• 1000 l – IBC kontejnery

ZEMĚ PŮVODU:
EU - ŠvédskoDruh pěnidla
Syntetické pěnidlo bez obsahu fluorovaných látek
Určení - třídy požárů
Třída požáru B - polární i nepolární kapaliny
Vzhled
Světle nažloutlá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.
3 %
Poměr přimísení - polární kap.
3 %
Poměr přimísení - smáčedlo
0,3 - 1,0 %
Měrná hmotnost
1.04 g/cm3
Sediment
< 0,2 %
Viskozita
Pseudoplastické pěnidlo
Bod tuhnutí
-12 °C
Teplota uskladnění
-11 až +55 °C
Hodnota pH
6,5 - 8,5
Povrchové napětí
< 28 mN/m
Schválení - certifikace
EN1568-3, EN1568-4, splňuje EN1568-1; GESIP; IMO 1312 / MED
Hasicí schopnost - EN1568-3
IB
Hasicí schopnost - EN1568-4
IA/IB
Hasicí schopnost - ICAO
NE
Životnost
min. 10 let

Nevíte si rady, potřebujete poradit s výběrem?

E-mail není ve správném tvaru!
Odeslat dotaz

Podobné zboží


Načítám...
Využijte možnost vytvoření poptávky přímo z E-Shopu

Vážení zákazníci, pokud hodnota zboží ve Vašem košíku přesáhne hodnotu 40 000 Kč (s DPH), rádi pro Vás připravíme individuální cenovou nabídku. Poptávku vytvoříte přímo v košíku kliknutím na oranžové tlačítko "Zaslat poptávku". 

Poptávka přímo z E-Shopu