Zákaznický servis: +420 472 714 017

Fomtec ENVIRO AIR

Kód: 19 002 360-0025
Syntetické hasivo bez obsahu fluorovaných látek určené pro hašení nepolárních hořlavých kapalin s použitím v leteckém průmyslu číst více
DPH: 21%
Dostupnost: Skladem
Cena na dotaz
Poptat cenu produktu
Fomtec ENVIRO AIR
Fomtec ENVIRO AIR

Fomtec Enviro AIR je nové bezfluorové hasivo - pěnidlo, zcela bez obsahu povrchově aktivních fluorovaných látek a polymerů (PFAS). Fomtec Enviro AIR byl vytvořen jako efektivní bezfluorová alternativa k pěnidlům typu AFFF, které naopak látky PFAS obsahují, a stanou se předmětem legislativní restrikce.

• Bezfluorové pěnidlo nové generace
• Pěnidlo s vysokou hasicí schopností, určené pro leteckou záchrannou službu a hasiče
• Certifikace dle ICAO Level B
• Hasivo s nízkou viskozitou a bodem tuhnutí -8 °C

Fomtec Enviro AIR je nové bezfluorové pěnidlo, zcela prosté aktivních fluorovaných látek a polymerů. Fomtec Enviro AIR byl speciálně vytvořen, aby byl účinnou bezfluorovou alternativou pro leteckou záchrannou službu a hasiče bojující s požáry třídy B - leteckými palivy, jako je Jet A1. Fomtec Enviro AIR se používá ve 3% přimísení se sladkou vodou pro aplikaci zařízeními na těžkou pěnu, jako jsou monitory a proudnice.

APLIKACE:
Fomtec Enviro AIR je určen pro hašení požárů třídy B uhlovodíkových paliv a je zvláště účinný při hašení požárů kerosinových paliv. Fomtec Enviro AIR je zvláště vhodný tam, kde je vyžadováno bezfluorové pěnidlo s nízkou viskozitou. Hasivo je vhodné pro hašení požárů z mobilní techniky pomocí proudnic a monitorů s přisáváním vzduchu, kde lze snadno upravit průtokové parametry i techniku hašení dle specifik konkrétního požáru. Hasivo lze použít i ve stabilních hasicích zařízeních (SHZ) navržených pro použití spolu s produktem, na základě doporučených minimálních aplikačních hodnot, doby aplikace a výstřikových aplikačních zařízeních. Pěnidlo je kompatibilní se všemi suchými hasicími prášky a lze jej použít v tzv. Twin systémech pro hašení oběma hasicími látkami – prášek / pěna.

HASICÍ SCHOPNOSTI A NAPĚNĚNÍ:
Hasicí schopnosti tohoto produktu byly zdokumentovány a ověřeny podle mezinárodních technických standardů uvedených v tomto dokumentu. Uvedené parametry jsou závislé na formě aplikace a konkrétním použitém příslušenství. Při použití produktu postupujte dle popsaných pokynů. Napěnění hasiva závisí na použitém zařízení a dalších proměnných, jako je např. teplota vody i okolního prostředí. Průměrná hodnota napěnění je 8:1, průměrný čtvrtčas rozpadu pěny je 6:00 minut při použití zkušební proudnice UNI 86.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Fomtec Enviro AIR lze snadno aplikovat pomocí standardních přiměšovacích zařízení. Výstřikové zařízení by mělo být navrženo pro požadovaný typ pěny.

MÍSITELNOST:
Fomtec Enviro AIR lze použít společně s prášky snášejícími se s pěnami, stejně jako s jinými, již napěněnými hasivy. Koncentrát pěnidla Fomtec Enviro AIR by se neměl míchat s jinými pěnidly - koncentráty. Informace o snášenlivosti s jednotlivými materiály naleznete v technickém dokumentu Fomtec FTA 20, zabývajícím se tímto tématem.

SKLADOVÁNÍ / ŽIVOTNOST:
Při skladování v originálním neporušeném obalu bude mít výrobek dlouhou dobu životnosti. Dobu uskladnění přesahující 10 let lze dosáhnout v temperovaných podmínkách. Stejně jako u všech pěnidel závisí doba skladovatelnosti na teplotách a podmínkách při uskladnění. Doporučení pro skladování a kompatibilitu materiálů při manipulaci a skladování mimo originální obaly jsou vydána v technickém dokumentu Fomtec FTA 10.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Fomtec Enviro AIR je vyráběn ze speciálně vybraných surovin pro jejich hasicí schopnosti a jejich environmentální profil. Hasivo neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované povrchově aktivní látky, polymery a další organohalogeny. Fomtec Enviro air je biologicky odbouratelný a neobsahuje látky PFAS, včetně PFOS a PFOA. Likvidace případných úniků pěnidla nebo pěnového roztoku by měla probíhat podle místních legislativních předpisů. Kanalizační systémy mohou běžně pojmout pěnotvorný roztok na bázi tohoto typu pěnidla, nicméně je třeba takový postup předem konzultovat s provozovatelem místní kanalizační sítě. Kompletní detaily naleznete v bezpečnostním listu produktu. Podrobnější informace jsou k dispozici v technickém dokumentu Fomtec FTA 40.

KONTROLY / TESTOVÁNÍ / ÚDRŽBA:
Pěnidlo by mělo být testováno jedenkrát ročně. Testování by měla provádět vhodná laboratoř pro analýzu pěnidel a měla by změřit: pH,
specifickou hmotnost, napěnění, čas rozpadu pěny. Obaly by měly být pravidelně kontrolovány a místo uskladnění vybráno vhodně s ohledem na min. požadované kolísání teploty skladování. Teplota by měla být co nejstabilnější. Zároveň je třeba vyhnout se uskladnění pěnidla na přímém slunečnímu svitu nebo v blízkosti zdroje UV záření.

ENVIRO OD FOMTECU:
Označení Fomtec Enviro zahrnuje rozsáhlou řadu pěnidel bez látek PFAS, jež jsou vhodná pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany a pěnotvorné stabilní hasicí zařízení. Pěnidla Fomtec Enviro jsou k dispozici pro hašení požárů třídy A - pevných látek i třídy B - hořlavých nepolárních i polárních kapalin. Produkty jsou dostupné pro aplikaci zařízeními na výrobu lehké, střední i těžké pěny.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ STANDARDY:
• ICAO LEVEL B (ICAO Airport Service Manual, část I, odstavec 8, čtvrtá edice 2015)

BALENÍ:
Hasiva jsou standardně dodávána v následujících baleních:
• 25 l – kanystry
• 200 l – sudy
• 1000 l – IBC kontejnery

ZEMĚ PŮVODU:
EU - Švédsko

Druh pěnidla
Syntetické hasivo bez obsahu fluorovaných látek
Určení - třídy požárů
Třída požáru B - nepolární hořlavé kapaliny
Vzhled
Čirá nažloutlá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.
3 %
Poměr přimísení - polární kap.
Neaplikuje se
Poměr přimísení - smáčedlo
3 %
Měrná hmotnost
1.04 g/cm3
Sediment
< 0,2
Viskozita
< 30 mm2/s
Bod tuhnutí
-8 °C
Teplota uskladnění
-8 až +55°C
Hodnota pH
6,5 - 8,5
Povrchové napětí
> 21,5 mN/m
Schválení - certifikace
ICAO
Hasicí schopnost - EN1568-3
Neaplikuje se
Hasicí schopnost - EN1568-4
Neaplikuje se
Hasicí schopnost - ICAO
LEVEL B
Životnost
min. 10 let

Nevíte si rady, potřebujete poradit s výběrem?

E-mail není ve správném tvaru!
Odeslat dotaz

Podobné zboží


Načítám...
Využijte možnost vytvoření poptávky přímo z E-Shopu

Vážení zákazníci, pokud hodnota zboží ve Vašem košíku přesáhne hodnotu 40 000 Kč (s DPH), rádi pro Vás připravíme individuální cenovou nabídku. Poptávku vytvoříte přímo v košíku kliknutím na oranžové tlačítko "Zaslat poptávku". 

Poptávka přímo z E-Shopu