Zákaznický servis: +420 472 714 017

Fomtec ENVIRO USP

Kód: 19 002 350-0025
Syntetické hasivo bez obsahu fluorovaných látek určené pro hašení nepolárních hořlavých kapalin s širokým spektrem použití číst více
DPH: 21%
Dostupnost: Na dotaz
Cena na dotaz
Poptat cenu produktu
Fomtec ENVIRO USP
Fomtec ENVIRO USP
Fomtec ENVIRO USP
Fomtec ENVIRO USP
Fomtec ENVIRO USP

Fomtec Enviro USP je nové bezfluorové pěnidlo, zcela bez obsahu per a poly flurovaných látek (PFAS). Hasivo Fomtec Enviro USP bylo speciálně vyvinuto jako efektivní bezfluorová alternativa pro sprinklerové stabilní hasicí systémy a výstřiková zařízení typu II a typu III.

• Bezfluorové pěnidlo nové generace
• Testováno pro sprinklerové SHZ, certifikováno dle UL 162 a FM 5130.
• Vynikající hasební účinnost: IA dle EN 1568 část 3 a 4, ICAO Level B
• Testováno dle IMO 1312 a MED pro použití v námořní přepravě
• Určeno pro požáry třídy A a třídy B - nepolární hořlavé kapaliny
• 100 % Biologicky rozložitelné
• Aplikace formou těžké, střední i lehké pěny

Fomtec Enviro USP lze použít již od 2 % přimísení se sladkou vodou pro aplikaci formou těžké, střední a lehké pěny. Pro sprinklerové SHZ by mělo být hasivo používáno ve 3 % přimísení. Pro použití na požáry třídy A se doporučuje poměr přimísení v rozsahu 0,5 – 1 %. Fomtec Enviro USP lze použít i se slanou vodou, a to při 6 % přimísení. Pro případné hašení polárních kapalin se doporučuje poměr přimísení 6 % až 9 %, v závislosti na typu hořlavé kapaliny a na kvalitě hasební vody.

APLIKACE:
Fomtec Enviro USP je určený pro hašení požárů třídy B nepolárních kapalin, jako jsou oleje, nafta, benzíny či letecká paliva, a také pro
požáry třídy A, jako je dřevo, papír, textil, atd. Fomtec Enviro USP je zvláště vhodný tam, kde je požadováno bezfluorové pěnidlo (PFAS free) s vysokou hasební schopností. Je otestován pro použití ve sprinklerových SHZ dle standardů UL 162 a FM 5130. Velmi účinný je též pro hašení požárů jednotkami PO pomocí výstřikových zařízení s přisáváním vzduchu, jako jsou pěnotvorné proudnice a monitory, u nichž lze nastavit průtokové parametry a přizpůsobit techniku hašení dle konkrétních specifik daného požáru. Lze jej použít též v SHZ navržených pro použití s hasivem na základě doporučených minimálních průtokových parametrů, doby aplikace a odpovídajících výstřikových zařízení.

APLIKACE SPRINKLEROVÝMI SHZ:
Aplikace pěnidel sprinklerovými stabilními hasicími zařízeními jsou obzvláště náročné pro jakoukoliv pěnu, kvůli velmi nízkému provoznímu tlaku v SHZ a s tím souvisejícím velmi nízkým napěněním. Hašení pěnou sprinklerovými SHZ je vskutku náročnou aplikační metodou a vyžaduje pěnidlo, které zvládne přímou aplikaci a částečné promísení s palivem, aniž by ztratilo svou hasební schopnost a odolnost proti zpětnému rozhoření. Pěnidla, která jsou považována za vhodná pro aplikaci sprinklery, musí také vydržet po omezenou dobu aplikaci čistého vodního proudu přímo na vytvořený pěnový koberec, aniž by tento ztratil svou hasební účinnost a vlastnost odolávat zpětnému rozhoření. Fomtec Enviro USP prošel těmito náročnými testy a ukázal vynikající hasicí schopnosti a odolnost proti zpětnému rozhoření. Otestované konfigurace SHZ použité s tímto pěnidlem a s konkrétními sprinklerovými hlavicemi dle SIN čísel, včetně jejich minimálních aplikačních hodnot naleznete v příručce FM Approval Guide a v UL certifikátech nebo kontaktujte svého distributora.

HASICÍ SCHOPNOSTI A NAPĚNĚNÍ:
Hasicí schopnosti tohoto produktu byly zdokumentovány a ověřeny podle mezinárodních technických standardů uvedených v tomto dokumentu. Uváděné parametry závisí na typu SHZ a formě aplikace. Aplikace produktu by měla probíhat (u SHZ) v souladu s odsouhlaseným projektem. Napěnění hasiva závisí na použitém příslušenství i dalších proměnných, jako např. teplota vody či okolního prostředí. Průměrné napěnění 7:1, průměrný 1 čas rozpadu 25:00 minut se standardizovanou proudnicí UNI 86.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Fomtec Enviro USP lze snadno dávkovat ve správném poměru přimísení pomocí speciálních přiměšovacích zařízení. Přiměšovač by měl být navržen pro pseudoplastická pěnidla. Pro optimální výkon by měl být Fomtec Enviro USP aplikován schválenými sprinklerovými hlavicemi nebo zařízeními pro aplikaci pěny, které vytvoří napěnění více než 7:1.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Fomtec Enviro USP je vyráběn ze speciálně vybraných surovin pro jejich hasicí schopnosti a environmentální profil. Hasivo neobsahuje žádné záměrně přidané fluorované povrchově aktivní látky, polymery a další organohalogeny. Fomtec Enviro USP je 100 % biologicky odbouratelný a neobsahuje látky PFAS, včetně PFOS, PFOA. Likvidace případných úniků pěnidla nebo pěnového roztoku by měla probíhat podle místních legislativních předpisů. Kanalizační systémy mohou běžně pojmout pěnotvorný roztok na bázi tohoto typu pěnidla, nicméně je třeba takový postup předem konzultovat s provozovatelem místní kanalizační sítě. Kompletní detaily naleznete v bezpečnostním listu produktu. Podrobnější informace jsou k dispozici též v technickém dokumentu Fomtec FTA 40.

SKLADOVÁNÍ / ŽIVOTNOST:
Při skladování v originálním neporušeném obalu bude mít výrobek dlouhou dobu životnosti. Dobu uskladnění přesahující 10 let lze dosáhnout v temperovaných podmínkách. Stejně jako u všech pěnidel závisí doba skladovatelnosti na teplotách a podmínkách při uskladnění. Doporučení pro skladování a kompatibilita materiálů při manipulaci a skladování mimo originální obaly jsou uvedeny v technickém dokumentu Fomtec FTA 10.

MÍSITELNOST:
Fomtec Enviro USP lze aplikovat společně s hasicími prášky kompatibilními s pěnou nebo s jinými napěněnými hasivy. Je určen pouze pro použití se sladkou vodou. Koncentrát pěnidla Fomtec Enviro USP by se neměl mísit s jinými pěnidly (koncentráty). Informace o materiálové snášenlivosti naleznete v technické příručce Fomtec FTA 20, která se tímto tématem zabývá. Produkt byl testován podle specifického technického standardu Boeing BSS7432 se shodou ve všech testovaných parametrech.

KONTROLY / TESTOVÁNÍ / ÚDRŽBA:
Všechna hasiva by měla být každoročně testována. Testování by měla provádět schválená laboratoř certifikovaná pro posuzování kvality pěnidel dle příslušných technických norem, jako např. EN1568, NFPA 11, EN13565-2 či IMO MSC. I Circ. 1312. Skladované obaly by měly být pravidelně kontrolovány a v případě pochybností o vhodnosti uskladnění hasivo přemístěte do prostor s odpovídající teplotou pro uskladnění (teplota by měla být ideálně co nejstabilnější – měla by co nejméně kolísat). Vyvarujte se skladování na přímém slunci či u zdrojů UV záření.

ENVIRO OD FOMTECU:
Označení Fomtec Enviro zahrnuje rozsáhlou řadu pěnidel bez látek PFAS, jež jsou vhodná pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany a pěnotvorné stabilní hasicí zařízení. Pěnidla Fomtec Enviro jsou k dispozici pro hašení požárů třídy A - pevných látek i třídy B - hořlavých nepolárních i polárních kapalin. Produkty jsou dostupné pro aplikaci zařízeními na výrobu lehké, střední i těžké pěny.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ STANDARDY:
• Underwriters Laboratories, UL 162, 7th edition, sprinkler
• FM 5130 Sprinkler a topside, typ II a typ III výstřikových zařízení
• EN 1568, část 1, splňuje
• EN 1568, část 2, splňuje
• EN 1568, část 3, hasicí schopnost IA – sladká voda
• EN 1568, část 4, (testováno při 6 % na Acetonu a 9 % na IPA), hasicí schopnosti IA, IIA, IC
• ICAO LEVEL B
• IMO Circ. 1312 pro nepolární i polární kapaliny při 6 %
• GESIP

BALENÍ:
Hasiva jsou standardně dodávána v následujících baleních:
• 25 l – kanystry
• 200 l – sudy
• 1000 l – IBC kontejnery

ZEMĚ PŮVODU:
EU / ŠvédskoDruh pěnidla
Syntetické hasivo bez obsahu fluorovaných látek
Určení - třídy požárů
Třída požáru B - nepolární hořlavé kapaliny
Vzhled
Čirá nažloutlá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.
2 - 3 %
Poměr přimísení - polární kap.
6 - 9 %
Poměr přimísení - smáčedlo
neaplikuje se
Měrná hmotnost
1.04 g/cm3
Sediment
< 0,2 %
Viskozita
pseudoplastické pěnidlo
Bod tuhnutí
-11 °C
Teplota uskladnění
0 - 55 °C
Hodnota pH
6,5 - 8,5
Povrchové napětí
> 21,5 mN/m
Schválení - certifikace
EN1568-1; -2; -3; UL 162; FM 5130; ICAO LEVEL B; GESIP
Hasicí schopnost - EN1568-3
IA
Hasicí schopnost - EN1568-4
dle poměru přimísení od IA - IC
Hasicí schopnost - ICAO
ANO - ICAO LEVEL B
Životnost
min. 10 let

Nevíte si rady, potřebujete poradit s výběrem?

E-mail není ve správném tvaru!
Odeslat dotaz

Podobné zboží


Načítám...
Využijte možnost vytvoření poptávky přímo z E-Shopu

Vážení zákazníci, pokud hodnota zboží ve Vašem košíku přesáhne hodnotu 40 000 Kč (s DPH), rádi pro Vás připravíme individuální cenovou nabídku. Poptávku vytvoříte přímo v košíku kliknutím na oranžové tlačítko "Zaslat poptávku". 

Poptávka přímo z E-Shopu